Verminder jouw risico in besloten ruimtes

Werk jij in besloten ruimtes zoals opslagplaatsen, riolen en leidingkelders? Dan heb je nooit een saai leven. Maar veiligheidsmaatregelen zijn dan ook zeker nodig, denk hierbij aan adembescherming. Hoewel er tegenwoordig gelukkig hele geavanceerde oplossingen zijn op dit gebied, blijft het toch altijd wel belangrijk om geen onnodige risico’s te nemen. Wat het werken in besloten ruimtes vooral gevaarlijk maakt is de slechte toegankelijkheid, slechte ventilatie, gebrek aan zuurstof, beperkte vluchtmogelijkheden, de verhoogde kans op elektrocutie en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de lucht.

Explosie- en verstikkingsgevaar

Wat kun je doen om het risico te verminderen? Voordat je een besloten ruimte betreedt moet je de lucht uiteraard meten met een gasdetector zodat je weet wat het zuurstofgehalte, gehalte aan schadelijke dampen en explosiegevaar is. Dat is vooral ook belangrijk bij lassen en solderen. In besloten ruimtes mag geen gebruik worden gemaakt van koolzuursneeuw blussers vanwege verstikkingsgevaar. Vanwege een gevaar voor elektrocutie mag er ook alleen maar extra lage spanning worden gebruikt, en moet het gereedschap dubbel geïsoleerd zijn.

Onafhankelijke bescherming

In besloten ruimtes is het niet toegestaan om gebruik te maken van een filtermasker. De filter kan immers vol raken en dan kunnen er alsnog schadelijke stoffen door het filter heen komen. Daarom moet er, naast kleding en schoenen die voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke adembescherming door middel van flessen of compressors. Het masker moet goed op jouw gezicht aansluiten en niet zo veel overdruk hebben. Het is belangrijk dat het gemaakt is van hypoallergeen materiaal zoals een huidvriendelijk rubbercompound of siliconen.