American factoring kan een interessante overweging zijn

Facturatie

Een uit Amerika over komen waaien trend onder ondernemers is American factoring. Heb jij hier al eens van gehoord? Deze service kan bijzonder interessant zijn voor ondernemers met een relatief kleine kasstroom. Zij hebben vaak niet de liquide middelen om leveranciers vooruit te kunnen betalen. Dit maakt deze ondernemers sterk afhankelijk van de betalingen, die zij van hun eigen klanten ontvangen. Met deze vorm van debiteurenbeheer wordt die afhankelijkheid aanzienlijk kleiner. In dit artikel gaan we verder in op de werkwijze van deze factoringbedrijven en de voordelen die het je als ondernemer op kan leveren. Er zijn in Nederland steeds meer factoringbedrijven, die deze dienst aanbieden.

American factoring

Werking van American factoring voor ondernemers

Bij American factoring verkoop je facturen als ondernemer aan een factoringbedrijf. Je bepaalt hierbij zelf of dit de facturen van alle klanten zijn, of bijvoorbeeld enkel facturen van risicobedrijven. Onder risicobedrijven verstaan we in dit geval bedrijven, waarvan de kans groot is dat facturen niet betaald worden. Na de verkoop van de facturen neemt het factoringbedrijf de afhandeling hiervan over. Daarbij betaalt het factoringbedrijf de facturen vaak binnen enkele werkdagen aan je uit. Houd er hierbij rekening mee, dat je over het totale factuurbedrag een percentage aan servicekosten betaalt. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de afgesproken betalingstermijn.

Online

Voordelen die factoring je oplevert als ondernemer

Voor ondernemers kan het om verschillende redenen interessant zijn om voor factoring te kiezen. Het zorgt voor aanzienlijk minder stress, omdat je ervan verzekerd bent dat de facturen worden uitbetaald. Mogelijk niet door de klant, maar wel altijd door het factoringbedrijf. Daarbij heb je zelf geen omkijken meer naar het sturen van betalingsherinneringen, het inschakelen van een incassobureau, enzovoorts. Dergelijke zaken brengen onnodig veel stress met zich mee. Daarbij besteed je de tijd die dit kost liever aan het uitvoeren van zaken binnen je onderneming.