Een VOG aanvragen als bedrijf

VOG

Je kunt op twee manieren een VOG aanvragen, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Als rechtspersoon  gebeurt dit namens een bedrijf, dit betekent dat je een VOG aanvraagt voor een bedrijf of instelling. Met de vog online aanvraag kun je aantonen dat je bedrijf of het bestuur van je bedrijf integer is, dit kan van pas komen bij samenwerkingen of bijvoorbeeld een overname van een bedrijf. Een rechtspersoon is iemand die voor de wet op een gelijke manier kan handelen als een rechtspersoon. 

VOG

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Bij een verklaring omtrent het gedrag voor een rechtspersoon, wordt er gekeken of de natuurlijke persoon met een sleutelpositie in het verleden in contact is geweest met justitie. In de volksmond wordt dit ook wel strafblad genoemd, zijn er een of meerdere personen in aanraking geweest met justitie kan dit een reden zijn om de vog voor rechtspersonen af te wijzen. De kosten die er betaald moeten worden voor de vog voor rechtspersonen liggen een stuk hoger dan een verklaring voor een natuurlijk persoon. 

Hoe kun je de aanvraag doen?

Een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen kun je helaas niet doen via een vog online aanvraag. Deze aanvraag verloopt in zijn geheel via de dienst Justis, via vog-aanvraag.info kun je wel een aanvraag doen maar dan voor een natuurlijk persoon. Je vult het aanvraagformulier volledig in, hierbij moet je een uittreksel van de Kamer van Koophandel toevoegen die niet ouder is dan veertien dagen. Een bewijs dat je hebt betaald en de gevraagde bijlagen.